Ledare & medarbetare


För ledaren

Under mina 10 år som skolledare med omfattande personalansvar har jag samlat på mig en stor mängd effektiva och hälsosamma ledarskapsverktyg. Detta, tillsammans med min bakgrund som företagssköterska och hälsovetare, ger mig goda möjligheter att hjälpa chefer och ledare att arbeta effektivt och hålla länge!

Mentorskap och handledning är för dig som vill växa i ditt ledarskap med hjälp av ett professionellt bollplank. För dig som vill lära dig effektiva verktyg kring att utveckla vuxna människor, om personalansvar, verksamhetsutveckling och SAM. För dig som både behöver samla ny kraft och för dig som vill ladda batteriet i god tid.

JAG ERBJUDER:

  • KBT-inriktade samtal som ventilerar och konkretiserar känslor, tankar och situationer i ditt ledarskap. Alla chefer använder sig själva som verktyg i ledarskapet. Att reflektera kring sig själv och sitt ledarskap ger ökad självkännedom och möjligheter att utveckla talanger liksom att växa genom sina utmaningar.
  • Utbildning och handledning i kommunikation, konflikthantering, svåra samtal och missnöjd personal/vårdnadshavare. Boka mig gärna som en tredje part, alltså en samtalskompass som reder ut ansträngd kommunikation eller när du inte kommer vidare i samtal med medarbetare.
  • Utbildning och handledning gällande korttidsfrånvaro, anpassade arbetsuppgifter, handlingsplaner och rehabiliteringsprocessen. Se även flik föredrag och utbildningar. Jag bidrar även som rehab-koordinator, för effektiv koordinering och trygga hälsoavstämnings- el. rehabmöten
  • Agerar mötesledare och facilitator vid dina utvecklingsmöten och utbildningsdagar, så att du istället kan vara deltagare och/eller observatör och får utrymme för dina egna tankar.

PRIS: 50 minuters samtal, 1200 kr + moms.  

Boka din tid via Boka direkt.

Kontakta mig gärna för förmånliga paketerbjudanden.


För medarbetaren - stöd eller utredning

Stödjande coachande samtal

Samtal som utreder, ventilerar, ökar självkännedom, genererar arbetsglädje, ökar förmåga att göra hälsosamma val samt klargör egenansvar. Under samtalen kan även en speciell utvecklingsfråga behandlas, utifrån arbetsplatsens utvecklingsarbete eller medarbetarens utvecklingsplan.

  • som en proaktiv och hälsofrämjande insats för enskild medarbetare eller för en personalgrupp. Om insatsen erbjuds all personal räknas den som skattefri personalförmån.
  • som en stödjande och utredande insats för medarbetare som inte mår bra på jobbet, visar ohälsotecken, har svårt att hantera stress eller är återkommande missnöjd etc.
  • som stöd vid återgång till arbete efter sjukskrivning samt för att förebygga ny sjukskrivningsperiod.

PRIS: 950 kr + moms per samtal. Priserna baseras på digitala samtal eller fysiska samtal i Höör med omnejd. Be gärna om offert gällande förmånliga paketpriser samt fysiska möten inkl resekostnad. 


Utredande samtal, när något är oklart eller riktigt rörigt

Utredande samtal är en klargörande och coachande process då en medarbetare och dess chef, tillsammans med mig som professionell tredje part, synliggör vad som orsakar minskad prestation, begynnande ohälsa eller annat som skaver. Samtalen konkretiserar fakta och lyfter fram de perspektiv och insikter som behövs för att medarbetaren och chefen kan ta ställning till bästa vägen framåt. Vi jobbar problembaserat OCH styrkebaserat. Som fascilitator ser jag till att trepartsamtalen har en konstruktiv agenda och ett respektfullt förhållningssätt där båda parter kommer till tals på ett tryggt sätt.

HUR? Processen består av 4 samtal: inledande trepartssamtal, två individuella samtal med medarbetaren och ett summerande trepartssamtal med konkret handlingsplan utifrån hälsosamma beslut som gynnar både verksamheten och individen.

PRIS: 6700 kr + moms. Kan inte bokas via Boka direkt.


Referenser - handledning och mentorskap

Kvinna, rektor inom förskolan: "Som rektor inom förskolan räcker man aldrig till. Uppdraget är omfattande och personalansvaret enormt. Timmarna under en arbetsvecka räcker aldrig för alla de samtal och avstämningar man borde hunnit med för att lyfta medarbetarna och verksamheten framåt. Helgen används för att komma ikapp. Familj och vänner får ofta stå tillbaka. När jag började hos Kristina hade jag många stressymptom, starka tvivel på mig själv och kände en stor tveksamhet om jag var lämplig för uppdraget. Med stor skicklighet och lyhördhet har Kristina lyssnat in och hjälpt mig att sätta nya ord på mina upplevelser. Hon har har hjälpt mig att byta nivå, att inta andra perspektiv och ställa mig relevanta frågor kring mig själv och hur jag vill leva mitt liv. Hon har gett mig värdefulla nya verktyg i mitt yrkesmässiga personalansvar och även när det gäller att leda mig själv utifrån ord som var nya för mig: självrespekt och självomhändertagande. Jag kan varmt rekommendera Kristina för ledarskapscoaching."

Man, chef inom fastighetsbranschen: "Jag såg framemot att bli chef, men räknade aldrig med den stress som det innebär att ha ett personalansvar. Av mina 15 anställda är det alltid någon som är sjuk på något sätt, vilket kräver tidsödande dialog om anpassningar eller insättning av vikarier. Jag blev inte chef för att pyssla med sådant, men tydligen ingår det. Ärligt talat så vill jag leda friska människor och processer, inte dutta med folks bekymmer. Kristina har visat mig viktiga verktyg och förhållningssätt som gör att jag förstår mitt faktiska ansvar inom personalansvaret och hur jag effektivt kan arbeta med medarbetarsamtal, uppföljningar, arbetsanpassningar och frisknärvaro. När jag förstod att det finns tydliga verktyg kring personalfrågor så minskades min frustration. Det känns också skönt att kunna boka tid för medarbetarna att samtala med Kristina - coachande eller utredande - vilket avlastar mig som chef på olika sätt."

Referenser - Klargörande & hälsofrämjande samtal

Avdelningschef inom VA: "Min medarbetare hade uttryckt missnöje och tecken på stress under mer än 1 år. Jag försökte på olika sätt prata med honom och komma fram till vad problemet handlade om och vad vi kunde göra åt det. När jag kontaktade Kristina hade medarbetaren återigen blivit halvtidssjukskriven för stressrelaterad huvudvärk. Som chef kände jag mig frustrerad och modfälld. Jag kom inte längre. Kristinas insats inleddes med ett klarläggande och samordnande samtal med medarbetaren och mig för att ta fram ett nytt nuläge. Därefter hade hon två handledande samtal med mig då jag fick lära mig värdefulla redskap kring rehabiliteringsprocessen. Samma veckor hade hon tre utredande och coachande samtal med medarbetaren. Medarbetaren kom under dessa samtal fram till att han inte alls trivdes med sina arbetsuppgifter och inte hade gjort det under en längre tid, men inte orkat inse det. Kristina stöttade honom i att inse vad han vill använda sin kompetens och sitt yrkesliv till. Och det var inte alls de arbetsuppgifter som min firma faktiskt kan erbjuda. Medarbetaren arbetar numera inom en annan bransch och verkar må bra enligt gemensamma bekanta."


Referenser - Korrekt anpassning

Rektor inom förskolan: "Jag och min förskollärare hade haft många rehabsamtal och nu kört fast. Hon hade tinnitus och ryggvärk, vilket krävde olika typer av anpassningar. Medarbetaren hade stora besvär och upplevde inte att nog med anpassningar gjordes. Jag kände mig förvirrad och otillräcklig. Vad mer kunde göras? Vad är rimligt, ur båda parters perspektiv? Jag är mycket mån om min personal och vill gärna hjälpa till, men alla anpassningar som gjordes för medarbetaren verkade skapa belastningar för övrig personal. Inledningsvis anlitade jag Kristina som rektorscoach för att generellt handleda mig i mitt rektorsuppdrag, och vi kom snart in på min arbetsbelastning gällande ovanstående rehabärende. Kristina handledde mig i ärendet under en viss tid, men snart tog jag in Kristina som tredje part. Under några samtal utbildade och coachade hon både medarbetaren och mig i processen och vi kunde hitta nya rimliga lösningar. Det handlar om en balans mellan medarbetarens egna ansvar och arbetsgivarens ansvar. Kristinas förståelse för förskolans värld tillsammans med hennes kompetens inom företagshälsovård är en outstanding kombination!"Exempel från verkligheten

Rektor och medarbetare:

Exempel från verkligheten: 🌱"När min personal inte har det bra så får jag ont i magen. När personalen mår bra så har barnen det bra, tänker jag. Det känns som att det är mitt jobb att se till så att personalen mår bra. Men ibland går det inte. Då sover jag riktigt dåligt." 🌱

Ovanstående mening uttalades av en trött rektor på min samtalsmottagning i början av året. Hon hade ett halvår tidigare börjat som rektor på en förskola som snabbt skulle visa sig vara mycket turbulent. Personalen uttryckte hela tiden att de mådde dåligt på jobbet och att de var stressade. Rektorn hade hitintills lagt ner mycket tid på att samtala, observera och diskutera med sin personal samt utreda genom enkät gällande psykosocial arbetsmiljö. Vinsten med alla dessa insatser var att rektorn och personalen lärde känna varandra och att personalen snabbt fick förtroende för sin inkännande och omtänksamma chef. Men det gick inte att komma fram till orsaken till problemen och inte heller varaktiga lösningar. Och det var då rektorn kontaktade mig. Hennes verktygslåda kändes tömd och orken var slut. Hon övervägde att säga upp sig, men ville prata igenom situationen eftersom hon själv mådde dåligt och kände sig misslyckad. Hon ville inte "ta med sig taggen i sidan" till nästa arbetsplats.

Ur mitt perspektiv är scenariet vanligt. De allra flesta rektorer är specialister på barn och elevers lärande, men inte på vuxnas problembeteenden eller på dysfunktionella arbetsgrupper. Just därför ska rektorer snabbt ta hjälp för att inte veva runt i fel cirklar och lägga tid på onödiga personalprocesser.

Så vad hände!

🌱 Rektorn landande under våra samtal i en ny förståelse för situationen och sitt ledarskap - vilka processer hon kunde och ville leda vidare, och vilka processer hon behövde stöd i. Hon kände sig åter igen taggad, kompetent och motiverad.

🌱 Jag fick i uppdrag att samtala med varje medarbetare för att både utreda och coacha. Det kallas utredande samtal. Här har jag möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa kartläggningen och ge lösningsorienterade råd utifrån medarbetarens individuella problem på arbetsplatsen. I slutet av varje samtal kom jag överens med respektive medarbetare om vad jag kunde redovisa för rektorn och berätta avpersonifierat på kommande APT. Även känsliga uppgifter brukar kunna redovisas genom att jag motiverar medarbetaren till att våga vara ärlig och att våga stå för sina upplevelser och ta ansvar för att hjälpa sin verksamhet framåt. 🌱

Dellholm Progress AB
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis!